Good practices
North-Macedonia

Involvement of employees in the decision-making process

Original title: Вклучување на вработенитево процесот на донесување одлуки

Date: 2018

Language: Macedonian