Related projects
Slovenia

Establishing a social economy incubator for Podravje region (SOCIOLAB project)

Original title: Projekt “Sociolab” -Vzpostavitev inkubatorja socialne ekonomije za Podravje

Date: 2018

You can access to read the information here.

Language: Slovenian